1395/03/05
01:14:24
۱۳۹۵/۰۳/۰۵ ۰۱:۱۴:۲۴

آگهی مزایده-بروز رسانی :۱۳۹۵/۰۲/۰۵

***آگهی مزایده***

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (تربت جام) در نظر دارد به استناد مجوز مورد تصویب کمیسیون این شرکت ،انواع ضایعات و اقلام مازاد بر مصرف را از طریق مزایده عمومی و به بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش برساند لذا متقاضیان میتوانند جهت دریافت شرایط مزایده از تاریخ درج آگهی به مدت ده روز به وب سایت این شرکت به آدرس www.torbatcement.ir  و یا محل کارخانه سیمان غرب آسیا واحد بازرگانی مراجعه نمایند.

آدرس :کیلومتر ۴۵ جاده فریمان به تربت جام جنب روستای ابدال آباد مجتمع سیمان غرب آسیا

شماره تماس  ۵۲۶۲۴۰۴۲-۰۵۱ داخلی ۳۲۷

شماره فاکس ۳۸۴۴۹۸۸۶-۰۵۱

 

شرایط شرکت در مزایده فروش اقلام ضایعات و مازاد بر مصرف

۱-شرکت سیمان غرب آسیا در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات دریافتی مختار است.

۲-به پیشنهاد مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۳- شرکت کننده در مزایده قبل از بازدید می بایست نسبت به واریز مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال به حساب شرکت ( شماره حساب ۰۱۰۲۱۲۳۱۶۲۰۰۷ بانک صادرات )

اقدام و اصل فیش مربوطه را هنگام بازدید به همراه داشته باشند.( این مبلغ مسترد نخواهد شد)

۴-حداکثر زمان ارسال پیشنهاد ۹۵/۰۲/۲۱ خواهد بود.

۵-شرکت کنندگان می بایست پیشنهاد قیمت خود را همراه با اصل قبض واریزی در دو پاکت درب بسته

(پاکت الف : شامل فیش واریزی-. پاکت ب: پیشنهاد قیمت )تا تاریخ ۹۵/۰۲/۲۱ به یکی از دفاتر :

الف ) دفتر تربت واقع در خیابان المهدی- المهدی ۲۴  دفتر تربت جام روبروی بانک مسکن  ( آقای غلامی نمایند)

ب ) دفتر مشهد واقع در خیابان سناباد بین سناباد ۴۳ و ۴۵ شماره ۳۷۱ ( تحویل سرکار خانم احمدی نمایند)

ج ) دفتر تهران واقع در خیابان میرزای شیرازی بین مطهری و بهشتی نبش کوچه آزادگان شماره ۲۱۹ طبقه چهارم  واحد ۳ ( تحویل سرکار خانم قمری نمایند )

۶-ساعات بازدید ( از تاریخ ۹۵/۰۲/۰۶لغایت ۹۵/۰۲/۱۵)از ساعت ۹ الی ۱۴ خواهد بود.(بغیر از ایام تعطیل)

۷-ملاک وزن فروش ضایعات باسکول فروشنده در کارخانه سیمان غرب آسیا خواهد بود .

۸-خریدار می بایست حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از اعلام نتایج مزایده و قبل از حمل نسبت به واریز مبلغ علی الحساب بر اساس وزن ( بصورت تقریبی )

به شماره حساب اعلامی شرکت سیمان غرب آسیا اقدام نماید.

۹-در صورت انصراف برنده مزایده، تشخیص تمدید یا واگذاری فروش به نفر دوم یا نفرات بعدی به عهده سیمان غرب آسیا خواهد بود.

۱۰-ترتیب حمل اقلام با نظر فروشنده ( سیمان غرب آسیا ) خواهد بود و جداسازی آن قبل از خروج   ( ابتدا اقلام بهتر و سپس کیفیت پایین تر ) ممنوع می باشد.

۱۱-برنده مزاید حق واگذاری به غیر را بدون اخذ موافقت کتبی فروشنده نخواهد داشت.

واحد بازرگانی

شرکت سیمان غرب آسیا

 

 

 

        
آگهی مزایده-بروز رسانی :۱۳۹۵/۰۲/۰۸

** آگهی مزایده  **

 

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا ( تربت جام )  در نظر دارد سرقفلی دو باب واحد تجاری واقع در مجتمع

تجاری خورشید  به آدرس مشهد ،  خیابان احمد آباد ،سه راه راهنمایی  ، را از طریق مزایده عمومی و

به بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش برساند لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت شرایط مزایده از

تاریخ درج آگهی به مدت ده روز به وب سایت اینشرکت به آدرس www.torbatcement.ir

 و یا  به یکی از دفاتر زیر مراجعه نمایند :

  1.  آدرس  مشهد :  خیابان سناباد ،  بین سناباد ۴۳ و ۴۵ شماره ۳۷۱

          شماره تماس ۳۸۴۴۹۲۵۵-۰۵۱ داخلی ۱۱۸ ، ۱۱۹ و ۱۲۰

  1. آدرس کارخانه : خراسان رضوی ،  شهرستان تربت جام ،  شهر نصرآباد جنب روستای ابدال آباد

           شماره تماس : ۰۵۱۵۲۶۲۴۰۴۲ داخلی ۳۲۷  و  ۳۳۱

        

حلول ماه شعبان ، ماه عبادت و بندگی ، و اعياد خجسته شعبانيه مبارک باد

سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» گرامی باد

Copyright 2015 All Rights Reserved by Siman     Design by:Bitgraphic     Powered by : AtinWeb