1395/04/06
07:10:05
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ ۰۷:۱۰:۰۵

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی،سال مالی منتهی به ۲۹اسفند ۱۳۹۴ -بروز رسانی :۱۳۹۵/۰۳/۲۰
        
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹اسفند ۱۳۹۴-بروز رسانی :۱۳۹۵/۰۳/۲۰
        
صورت جلسه مجمع عمومی عادی -بروز رسانی :۱۳۹۵/۰۳/۲۰

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)

به شماره ثبت شده ۲۷۱۰۰ ثبت شرکت های مشهد و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۵۰۴۳

با سرمایه ثبت شده۱،۲۳۴،۲۵۲،۱۴۱،۰۰۰ ریال

برای سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

پیرو آگهی مندرج در روزنامه های خراسان و دنیای اقتصاد پنج شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۶ ، جلسه مجمع عمومی

سالیانه صاحبان سهام شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)در ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۶

با حضور ۶۳%  از سهامداران به شرح لیست پیوست اصالتا و وکالتا در محل دعوت، واقع در شهرستان تربت جام – نصرآباد-

جنب روستای ابدال آباد محل احداث کارخانه تشکیل و پس از اعلام رسمیت جلسه تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

        
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام (نوبت اول )-بروز رسانی :۱۳۹۵/۰۳/۲۲

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام (نوبت اول )

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)

به شماره ثبت ۲۷۱۰۰ثبت شرکتهای مشهد

وشناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۵۰۴۳

پیرو آگهی های دعوت منتشره در روزنامه های خراسان و دنیای اقتصاد پنج شنبه مورخه۱۳۹۵/۰۳/۰۶جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول

در روز یکشنبه مورخه ۱۳۹۵/۰۳/۱۶ ساعت ۱۲ صبح با حضور۶۳ % از کل صاحبان سهام اصالتاً و وکالتاً در محل احداث کارخانه واقع در

شهرستان تربت جام – نصر آباد- جنب روستای ابدال آباد تشکیل گردید و ابتدا نسبت به انتخاب هیئت رئیسه مجمع رأی گیری بعمل آمد که در نتیجه:

  1. آقای علیرضا نکاحی  بعنوان رئیس مجمع
  2. آقای جلیل همتی بعنوان منشی مجمع
  3. آقایان علیرضا عزت طلب و حامد ابریشمی بعنوان نظار مجمع انتخاب گردیدند.

سپس دستور جلسه مبنی بر افزایش سرمایه شرکت پس از قرائت گزارش هیأت مدیره مبنی برلزوم افزایش سرمایه و گزارش بازرس قانونی تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

مصوبات:

مجمع به اتفاق آراء با توجه به گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی افزایش سرمایه شرکت را

از مبلغ ۱.۲۳۴.۲۵۲.۱۴۱.۰۰۰ ریال تا ۱.۵۴۲.۸۱۵.۰۰۰.۰۰۰ریال منقسم به ۱.۵۴۲.۸۱۵.۰۰۰

سهم از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی و با رعایت حق تقدم سهامداران تصویب نمود. در پایان کلیه اعضاء به

آقای جلیل همتی باحق توکیل به غیر وکالت دادند نسبت به ثبت صورتجلسه در مرجع ثبت شرکتها و امضای ذیل دفاتر اقدام نمایند.

 

        
گزارش توجیهی افزایش سرمایه-بروز رسانی :۱۳۹۵/۰۳/۲۹
        
بیانیه ثبت افزایش سرمایه۹۵-بروز رسانی :۱۳۹۵/۰۳/۳۰
        

حلول ماه مبارک رمضان، ماه رحمت و برکت و غفران مبارک باد.

ولادت باسعادت کريم اهل بيت، امام حسن مجتبي(علیه السلام) مبارک

Copyright 2015 All Rights Reserved by Siman     Design by:Bitgraphic     Powered by : AtinWeb